Govt .Degree College Doshapani, Nainital
Uttarakhand
Phone (with STD code) : 94115-89243
E_mail :ptdc.doshapani2005@gmail.com